Category: транспорт

Category was added automatically. Read all entries about "транспорт".

Wummel-Knuffel

[bg] Caroline; Diana, Nicole (Sprachenabend)

Днес желая да пиша мое първо реално вписване на български. В петнадесет часа посещавал съм Каролине Вегенер, която показвала е ми новото пизалище на стая си. Мъничко говоряхме и също запознавал се съм с неин близнак Макс, който не има обика вид както тя. Като че ли той не е любезна колкото Каро. След това, ние отивали сме за дома ми, в действителност за да уча Есперанто, ала започвали сме да говоря, слушам музика и следя снимките на компютра ми. Каро оставял е в деветнадесет часа.

След половин час срещал съм се с Диана Делчева и Никол Хилберт от класа 10а. Преди иъвестно време, Диана беше питала ми, ако тя и Никол ("Кокс") можат да идвам саедно за езиков вечер. На гарата ние вземали сме трамвая за Виллата, но защото говорехме, закъснявал спирката и трябва да вземеме трамваи напред-назад и напред чак до намирали сме верната улица. На Виллата срещали сме Дейв Блер и Зузи от испанската група; по-късно също Дрини от Албания и японският Иета Такахиро идвали са. И аз давал съм 15 евро на Анна-Елизабет за речника на Есперанто. Диана, Никол (която е братовчедка от Уши край пътя) и аз говорехме в хората там, ала когато гръцкият филм започваше, месли сме на друг стая. Вземали сме тпамвая към дома, на който пияница заговарал е ни и казвал е ми, че Лиана е хубава и умена (разбира се!)... е добре, господина Делчева превозвала е ни към дома.
Диана фактически е смешна и напомня за Роми. :)

rydel23: If you spot any large mistakes, please comment, if you have the time. ^^